Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych PDF Email
Oddziały i poradnie

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 64, Sekretariat: (087) 562 64 67

Kliknij po więcej informacji

Oddział całodobowy dla osób ( kobiet i mężczyzn ) uzależnionych od alkoholu , ubezpieczonych i nie ubezpieczonych.

Celem programu terapii uzależnienia jest przygotowanie pacjentów do utrzymania trwałej abstynencji oraz życia w trzeźwości poprzez rozbudzenie świadomości własnego uzależnienia i rozpoczęcie procesu adaptacji do swojej choroby Podstawową formą leczenia jest psychoterapia. Leczenie trwa 6 - 8 tygodni. Oddział współpracuje z poradnią terapii uzależnień oraz ośrodkami wsparcia

Podstawową metodą leczenia jest intensywna grupowa i indywidualna psychoterapia , prowadzona w blokach tematycznych.

  1. Psychoedukacja
  2. Tożsamość alkoholowa
  3. Destrukcja alkoholowa
  4. Umiejętności ważne dla trzeźwego życia.

Zasady przyjęć.

Pacjenci są przyjmowani:

· skierowani przez Poradnię Odwykową, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni Zdrowia Psychicznego

· Po odtruciu w Pododdziale Detoksykacji

· Przez inne oddziały szpitalne

· Zapisani w oddział telefonicznie.

 

Pacjenci zgłaszający się na oddział powinni posiadać:

· Dowód osobisty

· Legitymację ubezpieczeniową

· Skierowanie z poradni uzależnień , specjalisty psychiatry, lekarza rodzinnego

· Rzeczy osobiste

· Ubranie na zmianę, dresy, tenisówki, bieliznę osobista, kapcie, pidżam , ręczniki, przybory toaletowe

· Zeszyt, długopisZe względu na intensywny psychoterapeutyczny charakter programu pacjent na terapię nie zabiera

- odbiorników radiowych i TV

- odtwarzaczy

- telefonu komórkowego

- prasy, literatury.

 

Oddział dysponuje biblioteczką, siłownią, sprzętem RTV.

 

Pacjenci mają możliwość komunikowania się z najbliższymi :

- podczas odwiedzin w niedziele i święta w godz. 10.00 - 13,00 13.00 – 17,00

- poprzez korespondencję

- poprzez rozmowy z automatu telefonicznego / karty : chip:/

UWAGA:

Pacjent uzależniony / obywatel polski/ nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego również jest leczony bezpłatnie.

 

Pododdział detoksykacji

 

W pododdziale prowadzimy diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Celem naszych działań jest detoksykacja oraz motywowanie do podjęcia terapii uzależnień.